Декинг системи / Общи принципи на планиране

Общи принципи на планиране и указания при полагане върху открити и закрити площи.

 • Нашите декинг системи могат да бъдат полагани, както върху бетонна плоча, така и върху предварително подготвен терен, отговарящ на определени изисквания.
 • Не се допуска директен контакт на декинг системата с терена!
 • Уверете се, че мястото запланувано за монтаж е здраво и товароустойчиво.
 • Не допускайте задържането на вода на терена върху който ще се монтира декинга!
 • Оставяйте технологични фуги между подложния профил и основата с цел вентилация и оттичане на дъждовна и друга вода.
 • Не допускайте покриващия подложната конструкция профил да излиза с повече от 5см от последния подложен профил!
 • Задължително разпробийте предварително местата където ще се завиват крепежните елементи!
 • Спазвайте предписаното разстояние между подложните греди.
 • Спазвайте минимално отстояние от 2 см между декинг системата и неподвижни обкантващи елементи като бетонни пояси, плочници, стени и др.
 • Спазвайте стриктно предписаните технологични фуги, за да може материалът безпроблемно да се разширява или свива с цел да се избегнат нежелани деформации на декинг системата.
 • Задължително полагайте покривните профили с отвори с минимум 2% (2см на всеки метър) наклон. Целта е да се избегне задържането на вода в декинг системата.
 • Полагайте покривните профили спрямо указаната върху етикета посока. Маркировка за посоката има и във всеки нут на профила отстрани.
 • Спазването на указаните технологични фуги гарантира добра вентилация на цялостната декинг система.
 • Ако използвате профили с отвори не правете срезове с ъгъл по-голям от 45°.
 • Задължително използвайте масивния покривен профил при облицоване на стълбища, изпълнение на овали, обикаляне на водостоци и други нестандартни решения.