Декинг системи / Технически данни

Свойства Мерна единица Материал Препоръч. стойност
Плътност g/cm3 1.2 -
Якост N ≥ 3400,0 3400.0
Огъване при 500 N mm ≤ 1,8 1.8
Набъбване след 5 часово киснене във вода при 100°C тегло
дължина
широчина
дебелина
обемни %
%
%
%
≤ 7,0
≤ 0,3
≤ 0,7
≤ 4,0
7,0
0,3
0,7
4,0
Устойчивост на хлъзгане коефициент на съпротивление ≥ 0,043 0.43
Деформация в следствие на нагряване mm ≤ 10 10
Поведение при променящо се натоварване % ≤ 20 20
Коефициент на термично разширение 10-6 / K 15.6 -